• Medisch Centrum Hollands Spoor
  • Medisch Centrum Hollands Spoor
  • Medisch Centrum Hollands Spoor

Hieronder de categorieën disciplines welke zich bevinden in het pand Medisch Centrum Hollands Spoor te Den Haag, genoemd naar het karateristieke station Hollands Spoor te Den Haag.

Klik op de discipline om deze te openen.

J.C. Bonda 070 - 3800661 www.bonda.praktijkinfo.nl
M.Zahrai 070 - 3840383 www.huisartsenhollandspoor.nl
T.Tavakolnia 070 - 3840383 www.huisartsenhollandspoor.nl

Algemeen   www.kiesvoortanden.nl
E.J. Hennus 070 - 3800910  
C.W. Lely 070 - 3803100  
D.R. Kösters 070 - 3802891  

Verloskundigenpraktijk Den Haag 06 - 29453699 www.verloskundigenpraktijk-denhaag.nl

Algemeen 070 - 3840855 www.fysiotherapie-hs.nl
Piet Vervoort    
Lia Krul    
Willeke van der Linden    
Marguerite Tirion    
Dennis Oostdam    

Resident 070 - 3841215 www.evertstandtechniek.nl
Everts tandtechniek 070 - 4020642